Nová škola spojující dvě části Dolních Měcholup

Stavba nové školy je navrženy tak, aby dobře sloužila nejen žákům a učitelům, ale i celé obci. Návrh definuje pobytovou ulici, která napojuje nový development na historické centrum Dolních Měcholup.

school entrance architecture

Hlavní vstup je umístěn na zklidněné ulici, kde mohou děti trávit čas a rodiče zde mají možnost posedět v kavárně. S ulicí je vizuálně i materiálově propojeno celé přízemí školy – povrch chodníku plynule přechází pod strop budovy.

interiér školy a aula

Srdcem školy je je aula, která je organickou součástí tohoto prostoru a mimo výuku nebo konání akcí je žákům volně k dispozici.

pohled na školu z hlavní ulice
vstup do mateřské školky

Fasáda stavby je tvořena hmotnými pás, jejichž vrstvení se přizpůsobuje okolí – k hlavní ulici Kardausova je podlažnost větší a část, která ukrývá prostory základní školy, má městský výraz.

Směrem ke krajinnému parku pak podlaží ubývají a stavba nabývá menšího měřítka, které více odpovídá uživatelům této části stavby – dětem předškolního věku.

interiér základní školy

Celé podlaží je vždy určeno jednomu stupni základky a je tím podpořeno potkávání žáků napříč ročníky. Patra jsou propojena atriem a jednotlivé učebny vymezeny dřevěnými boxy se sedacími nikami. Chodby neslouží pouze jako komunikace, ale i jako pobytový prostor.

architektonická axonometrie návrhu základní a mateřské školy

Z ulice je vidět prostor tělocvičny, který navazuje na venkovní sportoviště. Ulice se díky tomu stává také tribunou. Celá plocha tělocvičen a hřišť může být navíc propojena a využita pro pořádání turnajů, plesů nebo jarmarků. Obec Dolní Měcholupy tímto získává zázemí, které ji dosud chybělo.

_tento projekt vznikl ve spolupráci s Tomášem Gelienem

_náš návrh školy byl oceněn druhou cenou v mezinárodní architektonické soutěži