Škola, základ života

Škola v Mariakerke je součástí větší urbánní strategie. Není pouze školou, ale i novým společenským centrem této čtvrti Gentu, kde zoufale chybí občanská vybavenost.

school architecture square

Nová stavba školky a základní školy je navržena jako multifunkční budova definující nové náměstí. Školní tělocvična, třídy, menší výstavní prostory a jídelna jsou vizuálně a funkčně přímo propojeny s novým náměstím. Tím se budova stává nejen školou ale i komunitním centrem, neboť její zázemí může po skončení vyučování využít naplno i veřejnost. Také díky tomu je nově vzniklé náměstí živé po celý den.

Křivky a dynamická forma stavby reflektuje živost dětí, pro které poskytuje prostory. Je novým výrazným prvkem v jinak uniformní suburbánní čtvrti a vyznačuje tak její centrum. Dva hlavní objemy – školka a základní škola, jsou propojeny transparentní vstupní halou a definují dvě zahrady určené pro hraní a venkovní výuku. Cihlová fasáda směrem k náměstí jasně určuje jeho figuru zatímco prosklená fasáda směrem do dvora zajišťuje dostatečnou otevřenost školy a její propojení se zahradou.