Vinařství Jaroslavice

Stavba rodinného vinařství s ubytováním pro hosty je umístěna v bývalém hliněném dolu. Je navržena jako lineární struktura inspirovaná samotným procesem výroby vína.

Vinařství se nachází ve zvlněné jihomoravské krajině blízko města Jaroslavice. Samotný pozemek je však skryt pod horizontem, neboť sloužil jako hliněný důl pro cihelnu, jež patřila předkům vinaře. Zářez v krajině je tak permanentním otiskem práce předchozích generací.

Hluboké propojení pozemku, lidské práce a vinařovy rodiny je definujícím principem návrhu nové stavby. Dominantní je proces výroby vína, který má v této oblasti dlouhou tradici. Produkce vína se skládá ze série přesně definovaných úkonů, které je třeba vykonat v daném pořadí. Tento proces se opakuje každý rok stejně a stává se tak vinařovým rituálem.

Každý z úkonů má jiné nároky na světlo, teplotu, vlhkost a prostor. Vinařství se proto skládá z místností určených pro jednotlivé úkony, reflektující jejich různé požadavky. Tyto místnosti jsou seřazeny a propojeny do lineární struktury v logickém pořadí. Procházením této budovy tak můžete zažít unikátní atmosféru každého prostoru a s ním spojené činnosti – od lisování, přes zrání až po degustaci. Proces výroby vína je tak záměrně zakódován do celé stavby vinařství.

Krása a délka procesu výroby vína je vnímatelná při pohledu skrz arkádu podél celé budovy. Sekvence oblouků vyznačuje jednotlivé místnosti a proccesy. Na jednom konci stavby je dům, kde žije rodina vinaře, a na druhém je ubytování pro hosty. Uprostřed se pak všichni setkávají v degustační místnosti.