Mechanization of the Magistrala

Dopravní těleso Magistrály je obaleno tubusem z mechu a lišejníků. Ty zadržují prach, jedovaté plyny a tlumí hluk vozidel. Povrch tubusu je určen pro pohyb pěších a spojuje důležité části města.

mechanizace magistraly

Okolí pražské Magistrály je dlouhodobě extrémně zatížené hlukem a zplodinami s dopravy. Naměřené hodnoty neustále přesahují hygienické limity, ale zmírnění je v nedohlednu. Z tohoto důvodu vznikl projekt Mechanizace magistrály, který je pozitivní vizí možného řešení.

Jedná se o zastřešení vozovky pochozí konstrukcí a opláštění mechovými vegetačními panely. Mechy a lišejníky mají schopnost absorbovat jedovaté látky a prachové částice. Dokáží pojmout mnoho vlhkosti, tu pak vypouštět do okolí a zlepšovat klima v letních měsících. Dešťová voda je proto sbírána z povrchu a uchovávána ve vegetačních panelech. Zároveň se však jedná o odolné organismy, které si poradí i s období sucha a městským prostředím.

Struktura zachytává dešťovou vodu, tím dodává vláhu rostlinám na jejím povrchu a rostliny filtrují znečištěný vzduch z Magistrály.
Struktura zachytává dešťovou vodu, tím dodává vláhu rostlinám na jejím povrchu a ty zase filtrují znečištěný vzduch z Magistrály.

Konstrukce by měla být co možná nejlehčí, aby se dala využít stávající struktura a mostovka se nemusela příliš upravovat či vyztužovat. Vrchní povrch je zpřístupněn pro pěší a cyklisty a celá struktura se tak stává pojícím článkem mezi Holešovicemi, Florencem, Žižkovem, Hlavním nádražím a Vinohrady – přímo, bez semaforů a objížděk. Nástupní body tvoří rampy, schodiště a výtahy umístěné na strategických bodech zájmu.

Modulární jednotky jsou zastřešeny membránovou konstrukcí a nabízí prostor pro všemožné komerční či nekomerční využití. Vegetační panely tlumí hluk, omezují prašnost a zadržují vláhu ve městě. Celý projekt tak výrazně zlepšuje své okolí. S tím je spojený růst hodnoty okolních nemovitostí. Tento růst se dá vyčíslit a město jako investor by mělo být schopné s vlastníky budov vyjednat finanční podporu projektu a vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru.

povrch Mechanizované Magistrály