Sídlištní kotelna v Olomouci přestavěna na knihovnu

Stará sídlištní kotelna je přebudována na novou pobočku městské knihovny. Původní technická funkce objektu se propisuje do nového architektonického výrazu, což zachovává historickou návaznost a posiluje identitu místa.

vstupní předprostor nové pobočky knihovny města olomouce

Stará sídlištní kotelna je přebudována na novou pobočku městské knihovny. Původní technická funkce objektu se propisuje do nového architektonického výrazu, což zachovává historickou návaznost a posiluje identitu místa.

recepce a vstup knihovny

Nosný železobetonový skelet staré kotelny je očištěn od nevyhovujících konstrukcí. Dominantou objektu zůstává masivní těleso komínů. Uvolněný prostor interiéru je členěn dřevěnými boxy se zázemím na jednotlivá oddělení knihovny.

Pro společenskou funkci, jakou knihovna v oblasti zastává, je důležitý také prostor v jejím okolí. Díky efektivnější organizaci okolních parkovacích míst byl uvolněn prostor před vstupem do objektu. Rozšířený chodník s novým městským mobiliářem je díky tomu důstojným předprostorem knihovny.

půdorys nové městské knihovny olomouc
architektonická axonometrie nové budovy knihovny

Střešní konstrukce je nově řešena s pomocí lamelových nosníků, které zároveň fungují jako světlíky a vpouští do prostoru knihovny dostatek denního světla. Orientace světlíku na sever brání přehřívání. Severní světlo je navíc rozptýlené a ideální pro četbu knih. Z jižní strany jsou instalovány fotovoltaické solární panely, které pomáhají zlepšit energetickou náročnost budovy.

Fasáda objektu je tvořena strukturálním zasklením a kovovými lamelami, které fungují jako stínění. Mezi sloupy skeletu jsou umístěny regály s knihami. Ty jsou dobře viditelné skrz skleněnou fasádu a uplatňují se výrazově jak z interiéru tak exteriéru. Účel stavby je díky tomu kolemjdoucím patrný na první pohled.

ocelové regály v knihovně
interiér čítárna nové knihovny

_projekt vznikl ve spolupráce s Lucii Lindovskou